Algemene Bankvoorwaarden 2017 zijn per 1 maart 2017 in werking getreden

Op 1 maart 2017 zijn de gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden (ABV) in werking getreden. De ABV bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen de klant en de bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. De ABV zijn van toepassing op alle klanten en (in beginsel) op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en de bank. Per 1 maart 2017 zijn de ABV voor de derde keer gewijzigd. De meest opvallende wijziging is het gebruik van toegankelijke taal. Enkele inhoudelijke wijzigingen betreffen onder andere dat banken uitdrukkelijk worden verplicht om te streven naar begrijpelijke producten, diensten en informatie over die diensten en producten, dat bijzondere voorwaarden van banken niet langer de rechten, die in de AVB aan consumenten zijn toegekend mogen beperken en dat indien de bank derde partijen inschakelt, de bank het aanspreekpunt van de klant blijft.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

terug