13 juli 2018

Heussen organiseert een informele receptie tijdens de IBA Annual Conference in Rome

loggia xx2

Heussen nodigt al haar relaties uit deel te nemen aan de informele receptie tijdens de IBA Annual Conference in Rome in oktober. 

 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

20 juni 2018

Wanneer is een functionaris gegevensbescherming verplicht?

‘Tekort aan privacy-experts bij duizenden organisaties’ kopte het NRC recentelijk. In het artikel staat dat nog lang niet alle organisaties die hiertoe verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming (hierna “FG”) hebben aangesteld. Dit terwijl per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “Verordening”) in werking is getreden. Deze Verordening heeft de huidige privacyrichtlijn en de daarmee corresponderende Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De vraag is wanneer ben je als organisatie verplicht om een FG aan te stellen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

18 juni 2018

HEUSSEN ADVISEERT FLAMINGO CASINO BIJ DE OVERNAME DOOR JVH GAMING.

Flamingo casino

HEUSSEN (Paul A. Josephus Jitta en Thijs Butter) heeft Flamingo Casino bijgestaan bij de overname door JVH gaming. Met de overname van Flamingo Casino bouwt JVH gaming haar marktleiderschap verder uit. De overname vergroot de landelijke dekking van JVH gaming doordat Flamingo een aantal vestigingen heeft in regio’s waar JVH gaming niet actief is.

Voor het officiële persbericht klik hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

15 juni 2018

Proposed EU Directive on cross-border mobility

On 25 April 2018, the European Commission proposed new company law rules making it easier for companies to merge, divide or move by way of a cross-border operation within the European Union. 

The proposal will be submitted to the Council of the European Union and the European Parliament for their consideration and adoption. When the proposal has been adopted, the new Directive would have to be implemented into the laws of all EU Member States.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Iris Hanssen

Lees Meer

13 juni 2018

Heussen is trots op weer een Legal500 (EMEA) vermelding: Snel, accuraat, kosteneffectief en prettig om mee zaken te doen!

emea top tier firms 2018

HEUSSEN is opnieuw vermeld in de Legal500 EMEA 2018 editie. Haar Corporate, Commercial en M&A praktijk wordt door haar cliënten en relaties omschreven als ‘Fast, accurate’, ‘cost-effective’ and ‘a pleasure to deal with’.

Wij zijn trots op deze aanbevelingen en bedanken onze cliënten en relaties hiervoor.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

11 juni 2018

Proposal EU Commission on the digitalisation of company law

On 25 April 2018, the European Commission published a proposal for the amendment of Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law.

The proposal will be submitted to the Council of the European Union and the European Parliament for their consideration and final adoption.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

8 juni 2018

HEUSSEN ADVISEERT RTL VENTURES BIJ PARTICIPATIE IN TRAVELBAGS, KOFFER- EN TASSENSPECIALIST.

Heussen (Paul A. Josephus Jitta en Suzanne Beijersbergen) heeft RTL Ventures bijgestaan bij diens participatie in Travelbags. Met de aanwinst van Travelbags wil RTL een extra boost geven aan de groei van het bedrijf.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

18 mei 2018

Heussen attended various IBA conferences

Last week our Employment law specialist Nils E.W. van Dijkman joined the IBA Annual Employment and Discrimination Conference in Montreal, Canada, where he was a keynote speaker on the topic of legalization of cannabis in Canada. Nils shared the Dutch approach on the subject with 250 arbitrators.

In addition, M&A specialists Stan Robbers and Paul A. Josephus Jitta attended the 4th IBA M&A Closely Held Global Entrepreneurship Conference: Disruption Meets Tradition. This conference was held in Munich, Germany.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

2 mei 2018

PUBLICATIE ANNEKE PELSER IN HR RENDEMENT - VRAAG EN ANTWOORD III

Arbeidsovereenkomst: Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken? En hoe zit dit voor de mondelinge aanvaarding van de sollicitant?

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

30 april 2018

Hoge Raad geeft duidelijkheid over het agenderingsrecht van aandeelhouders

Het agenderingsrecht van aandeelhouders, waarbij aandeelhouders de bevoegdheid hebben om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te zetten op grond van artikel 2:114a BW, is in de afgelopen jaren een effectief middel gebleken waarmee (activistische) aandeelhouders invloed hebben kunnen uitoefenen op beursvennootschappen. De Hoge Raad heeft op 20 april jl. een belangrijke uitspraak gedaan ten aanzien van het agenderingsrecht, waaruit blijkt dat aandeelhouders een vennootschap niet kunnen verplichten een onderwerp dat een aangelegenheid is van het bestuur ter stemming op te nemen in de agenda van de algemene vergadering.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Thijs Butter

Lees Meer

23 april 2018

Heussen Joined the Trade Mission to China Led by the Dutch Prime Minister Mark Rutte

From 8 to 13 April 2018, Prime Minister Mark Rutte led a large Dutch trade delegation, officially visiting China on a trade mission. The delegation comprised about 165 businesses and research institutes from five main sectors. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

20 april 2018

Publicatie Anneke Pelser en Suzanne Gerritse in Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP): De verlengde proeftijd: een wenselijke wijziging?

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III stelt een aantal arbeidsrechtelijke wijzigingen voor die het onder andere aantrekkelijker moeten maken voor werkgevers om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om die reden behelst één van de door het kabinet beoogde wijzigingen een verlenging van de huidige duur van de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van twee maanden naar vijf maanden. De vraag is echter of deze door het kabinet beoogde wetswijziging ertoe zal leiden dat werkgevers sneller aan een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. En als dit al zo is, of dit doel ook de middelen heiligt. In het hiernavolgende zullen we allereerst ingaan op deze vragen. Vervolgens zullen we in deze bijdrage, aan de hand van een analyse van de rechtspraak, de eventuele gevolgen van een verlenging van de proeftijd in kaart brengen en in meer concluderende zin de wenselijkheid hiervan bespreken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

19 april 2018

1st Sino-Dutch E-commerce Forum in Rotterdam

On 13 April, the 1st Sino-Dutch E-commerce Forum took place in Rotterdam,  jointly organized by the Shanghai Business Association The Netherlands and Rotterdam Partners. HEUSSEN was invited as a member of the Shanghai Business Association The Netherlands. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

17 april 2018

Employment Law seminar

On Tuesday 17 April 2018 HEUSSEN’s Employment Law practice hosted an Employment Law Seminar for clients and business relations. Nils van Dijkman and Anneke Pelser discussed various current employment law topics, such as recent developments in case law and the legislative proposals for changes in the law.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

13 april 2018

LEGAL 500 EMEA 2018: RANKING EN AANBEVELINGEN VOOR HEUSSEN

Top tier L500 2018

Heussen is wederom gerankt op de volgende specialisatiegebieden: Commercial, corporate en M&A en Employment.  The Legal 500 omschrijft Heussen als ‘snel, accuraat’ en ‘resultaatgericht’. Tevens is er een speciale vermelding voor een aantal specialisten van Heussen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

3 april 2018

PUBLICATIE ANNEKE PELSER IN HR RENDEMENT - VRAAG EN ANTWOORD II

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiebijslag over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe verplicht? Hoe kunnen we dit tegengaan?

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

26 maart 2018

Na weigering passende functie geen recht op beëindigingsvergoeding

Recentelijk oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat een werknemer geen aanspraak kon maken op een uit het Sociaal Plan voortvloeiende beëindigingsvergoeding omdat hij een redelijk aanbod tot het verrichten van een passende functie had afgewezen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Suzanne Gerritse

Lees Meer

23 maart 2018

Implementatie Vierde Anti-Witwasrichtlijn – Deel II

big brother

Op 6 maart is door de Tweede Kamer het vrijwel ongewijzigde wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn (kortheidshalve hierna: de “implementatiewet”) zonder al te veel vragen en discussie goedgekeurd, ondanks de nodige kritiek daarop. Het enige amendement op het voorstel sinds de nota van wijziging van 31 januari (waarin slechts wat minimale technische correcties op de tekst zijn doorgevoerd) is het verdubbelen van de boete die aan de wwft-plichtige instellingen kan worden opgelegd.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Ernst ter Braak

Lees Meer

22 maart 2018

HEUSSEN ADVISEERDE KIDSFOUNDATION BIJ DE AANKOOP SKS ALLES KIDS

HEUSSEN heeft KidsFoundation bijgestaan bij de aankoop van SKS Alles Kids. SKS Alles Kids biedt diverse vormen van kinderopvang in 30 locaties in Zuid-Holland. Met de overname van SKS Alles Kids breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang verder uit. KidsFoundation omvat nu bijna 300 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties in Nederland.

Het HEUSSEN team bestond uit Paul A. Josephus JittaThijs ButterErnst ter BraakCorine Vos en Iris Hanssen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

3 maart 2018

#metoo in het arbeidsrecht

Nils van Dijkman, Partner van de sectie Arbeidsrecht en verantwoordelijk voor onze Zweedse desk, is recent geïnterviewd door de Academie voor de Rechtspraktijk. Het onderwerp: #metoo in het arbeidsrecht. Wat zeggen rechters over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie en welke maatregelen kan een werkgever treffen om een veilige werksfeer te garanderen? In het interview bespreekt Nils van Dijkman enkele saillante uitspraken en geeft praktische tips voor werkgevers.. Klik hier voor een video van het interview.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Nils E.W. van Dijkman

Lees Meer

2 maart 2018

Digitaal deponeren van de jaarrekening

Rechtspersonen zijn verplicht de jaarrekening openbaar te maken door deze bij de Kamer van Koophandel te deponeren. In het verleden hadden rechtspersonen daarbij de keuze om een papieren jaarrekening te deponeren of via elektronische weg te deponeren. Met de inwerkingtreding van – onder andere – het Besluit elektronische deponering handelsregister op 1 juli 2016, is het voor bedrijven op termijn verplicht om de jaarrekening digitaal te deponeren via Standaard Business Reporting (SBR).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Corine Vos

Lees Meer

21 februari 2018

HEUSSEN ADVISEERT BIJ OVERNAME VAN CAMERA WAREHOUSE

Heussen (Paul A. Josephus Jitta) heeft Camera WareHouse bijgestaan bij de verkoop van haar fysieke winkels te Amsterdam en Haarlem en haar webwinkel. Koper is foto- en videospecialist Kamera Express. Partijen zien de overname niet alleen als een mogelijkheid om verdere groei te bewerkstelligen, maar vooral als een bundeling van krachten. Met de samenwerking van Camera Warehouse en Kamera Express breidt Kamera Express haar activiteiten op het gebied fotografie op de Nederlandse markt verder uit.

Voor het officiële persbericht van Kamera Express klik hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

19 februari 2018

HEUSSEN ADVISEERT Kokoro bij aansluiting bij makerstreet

Kokoro news

Heussen (Paul A. Josephus Jitta) heeft Kokoro bijgestaan bij de aansluiting bij MakerStreet. Makerstreet heeft hierbij een aandelenbelang in Kokoro genomen. Kokoro blijft een zelfstandig merk. Makerstreet herbergt alle digitale specialismen om merken, producten en diensten beter te maken en te differentiëren door middel van digital excellence, digitale productie en innovatie. Met de aanwinst van Kokoro breidt Makerstreet de digitale marketing tak verder uit.

Voor het officiële persbericht van Kokoro klik hier

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

14 februari 2018

Publicatie Anneke Pelser in HR Rendement - vraag en antwoord

Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever als daar met terugwerkende kracht het cao-loon verhoogd wordt?

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

7 februari 2018

Evaluatie van de Wet bestuur en toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. De Minister van Veiligheid en Justitie had tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat drie jaar na inwerkingtreding een evaluatie van de wet zou plaatsvinden. De uitkomsten van deze evaluatie, uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen, zijn op 15 december 2017 gepubliceerd door de Minister van Rechtsbescherming. Dit nieuwsbericht zal ingaan op enkele conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Iris Hanssen

Lees Meer

7 februari 2018

Interview met onze manager Duitse desk

Afgelopen week werd onze Duitse desk manager, Sandy van der Schaaf, geinterviewd door het blad Mr., een online platform en magazine over actuele zaken in de juridische wereld. De publicatie van het interview vindt u hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

7 februari 2018

HEUSSEN ADVISEERT ADDERACARE AB (PUBL) BIJ DE AANKOOP HUKA B.V.

HEUSSEN heeft AdderaCare AB (Publ) bijgestaan bij de aankoop van Huka B.V. Het Zweedse AdderaCare AB (Publ) richt zich op de gezondheidszorgsector en haar deelnemingen ontwikkelen producten als rolstoelhellingen, zintuigactiveringsruimtes en protheses.  Met de overname van Huka B.V. zet AdderaCare AB (Publ) zijn eerste stappen op de Nederlandse markt. Huka B.V. ontwikkelt een brede collectie innovatieve fietsen en andere vervoersmiddelen. Het HEUSSEN team bestond uit Stan RobbersErnst ter Braak and Iris Hanssen. De transactie is afgerond op 1 februari 2018.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Stan Robbers

Lees Meer

1 februari 2018

Introduction of our new Head of China Desk

Heussen Law is pleased to announce that as of January 2018, Wendy Liu works as the Head of China Practice replacing Ying Cui.

Further information as PDF

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Liu

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief