3 januari 2018

#Metoo

Filmacteur Kevin Spacey, onder meer bekend van zijn hoofdrol in de Netflix-serie House of Cards, had binnen een paar dagen geen werk meer toen hij werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de werkvloer komen beschuldigingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag met enige regelmaat voor. Kan een werknemer beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag worden ontslagen? 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

8 december 2017

Implementatie Vierde Anti-Witwasrichtlijn

Op 16 oktober is een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer voor de implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn (kortheidshalve hierna: de “implementatiewet”), hetgeen zal leiden tot een aanpassing van de Wwft. De indiening van het wetsvoorstel is ietwat laat aangezien de richtlijn uiterlijk 26 juni 2017 geïmplementeerd had moeten zijn. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Ernst ter Braak

Lees Meer

6 december 2017

De Netherlands Commercial Court

Aan het eind van het jaar zijn er altijd wetsvoorstellen die nog door het parlement heen moeten. Een goed voorbeeld hiervan is het op 17 juli 2017 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel dat ziet op de oprichting van de Netherlands Commercial Court (de “NCC”) en de Netherlands Commercial Court of Appeal (de “NCCA”) 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Joyce Kempers

Lees Meer

1 december 2017

NEW GOVERNMENT PROPOSES CHANGES IN EMPLOYMENT LAW

Following the general elections in March 2017, the jointly governing Liberal Party finally concluded its negotiations with potential new coalition parties in September 2017 with the aim forming a new government. In October 2017 the newly formed coalition government published its plans for the next four years. A considerable number of these plans concern proposed changes in employment law. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Niels van Gelder

Lees Meer

27 november 2017

HEUSSEN ADVISEERT kinderopvangorganisatie KidsFoundation bij de overname van het Rotterdamse kinderopvangbedrijf Zus en Zo

Heussen (Paul A. Josephus Jitta, Ernst ter Braak en Thijs Butter) heeft kinderopvangorganisatie KidsFoundation bijgestaan bij de overname het Rotterdamse kinderopvangbedrijf Zus en Zo, met 26 vestigingen. KidsFoundation is verbonden aan Smallsteps. Smallsteps heeft in Nederland ruim 220 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Met de overname van Zus en Zo breidt KidsFoundation haar activiteiten op het gebied van kinderopvang op de Nederlandse markt verder uit.

Voor meer informatie over KidsFoundation klik hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

8 november 2017

Blokkeringsregeling en de benoeming van een onafhankelijke deskundige

Sinds 1 oktober 2012 is het verplichte karakter van de blokkeringsregeling afgeschaft voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV). Hoewel het uitgangspunt in de wet is dat een blokkeringsregeling van toepassing is, kan daarvan in de statuten worden afgeweken.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Corine Vos

Lees Meer

10 oktober 2017

Mag een werkgever de e-mailbox van een werknemer controleren?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 5 september 2017 geoordeeld dat een werkgever slechts de e-mailbox van een werknemer mag controleren als i) de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om de e-mails te controleren; ii) er geen minder ingrijpende maatregel mogelijks is geweest en iii) als de werknemer vooraf van de controle in kennis is gesteld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

11 september 2017

HEUSSEN adviseert VPK Nederland bij de aankoop van Allround Packaging Group Nederland en Slippens Beheer

HEUSSEN heeft VPK Nederland, een dochteronderneming van VPK Packaging Group (VPK), bijgestaan bij de aankoop van Allround Packaging Nederland en Slippens Beheer. Met deze overnames breidt VPK haar activiteiten op het gebied van duurzame kartonverpakkingen verder uit. Het HEUSSEN team bestond uit Paul Josephus Jitta, Suzanne Beijersbergen en Ernst ter Braak. De transactie is afgerond op 1 augustus 2017.

Eerder dit jaar heeft HEUSSEN VPK Packaging Group al geadviseerd bij de aankoop van Solidpack.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Paul A. Josephus Jitta

Lees Meer

7 augustus 2017

Nieuwe Arbowetgeving vanaf juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (kort: Arbowet) gewijzigd. In de nieuwe Arbowet krijgen de werkgevers meer verplichtingen en de werknemers meer rechten. Daarnaast dient voor de aanstelling van een preventiemedewerker instemming aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te worden gevraagd. Tijd dus om het personeelsreglement aan te passen aan de nieuwe Arbowetgeving.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Anneke Pelser-Stekelenburg

Lees Meer

1 augustus 2017

Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen per 1 juli 2017 in werking getreden

Op 1 juli 2017 is de Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (de “Wet”) in werking getreden. De Wet beoogt te voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen en dat een uiterste betaaltermijn van zestig dagen gaat gelden voor grote ondernemingen die een handelsovereenkomst sluiten met zelfstandige ondernemers of kleine of middelgrote ondernemingen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: Sandy van der Schaaf

Lees Meer

U zult oudere entries in vinden onze
Nieuwsarchief